Posty

Ahoj szczury lądowe! Czyli bawimy się w marynarzy

Kiedy "hau hau" robi "pa pa"

Logo... co? Czyli jak pląsając rozwijać mowę

Mów mów, ja wszystko słyszę...

A cio tam chcieś, czyli rzecz o spieszczaniu

Let's go! Jak miło:)